Browse By

Monthly Archives: June 2015

Hari Bertemu Pelanggan peringkat Universiti Kali ke-3

UTMSPACE telah menyertai Hari Bertemu Pelanggan Peringkat Universiti kali ke-3 anjuran UTM yang telah diadakan pada 26-27 Mei 2015 di Dewan Sultan Iskandar. Objektif program ini dijalankan adalah : Menyebarluas maklumat perkhidmatan yang diberikan oleh Pusat Tanggungjawab kepada warga universiti; Menyediakan peluang interaksi kepada pelanggan